CC Integrasjon


ØB Integrasjon er en standardisert integrasjonsmotor. Integrasjonene er moduler som kan settes opp med tidsstyring og logging. Modulene kan integrere alt, uansett om fil, database eller web
I tillegg til styring av selve dataflyten mellom forskjellige løsninger, så tar ØB Integrasjon seg også av både feilhåndtering, logging og tidsstyring. ØB Integrasjon er en standardapplikasjon og blir stadig videreutviklet. Plugin-formatene og funksjonalitet i integrasjonsmotoren utvides hele tiden. Det er funksjonalitet for SMS- og Epostvarsling hvis en integrasjon skulle feile. Standardiseringen gjør løsningen kostnadseffektivt, det gir stor fleksibilitet ved endringer i grensesnittene for den programvaren som skal integreres, og ikke minst funksjonaliteten når det gjelder tilleggstjenester som feilhåndtering med blant annet varsling via mail osv. Fleksibel - Alle typer datakilder Integrasjonsmotoren takler en rekke type datakilder. Dette kan for eksempel være et ERP-system, fil, webservices eller andre former for data-input. Motoren håndterer input-formatene via standardiserte komponenter og leverer de videre til en modul som forvalter selve konverteringen av formatet. Modulen leverer dataene deretter videre til det ønskede Output-system (fil, webservices, Visma Business/Global eller andre).CC Kodekontroll


ØB Kodekontroll
Krever ØB Integrasjon


Entreprenør


Entreprenør fror Visma Global og Visma Business
Bransjesløsningen er enkel å bruke og gir alle virksom-heter den nødvendige kontrollen fra start til slutt. Det meste blir tatt hånd om av vår komplette bransjeløsning enten du er en liten eller en stor bedrift. Nå med enda flere funksjoner. Visma Global er en moderne løsning som har vært på markedet i over 11 år. Over 340.000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester. Økonomisystemet passer for små og mellomstore bedrifter. Visma Global har som målsetning å være et komplett standard ERP- system som skal være raskt og enkelt og implementere. Samtidig skal systemet være rik på funksjonalitet slik at kundene kan vokse med løsningen og utvide med spesialtilpasninger. Visma Global har avanserte funskjoner, fra gjennomgripende rapportering og dybdenavigering i tallmateriellet, til arbeidsroller for bedre arbeidsflyt og elektronisk dokumenthåndtering for arkiveringspliktige dokumenter som for eksempel kontrakter, budsjetter og regnskap. Det er nå mulighet for å sende SMS til kunde fra ordre-bildet i Global Entreprenør. Det er service rutiner for mottak av varer til reparasjon. Også med individ registre-ring og historikk. I den nye versjonen av Global Entreprenør er det nå kvadratmeter- og omkretsberegning under ordreregistrering for bruk i beregning av pris. Du kan også overføre kostnader til ordre for viderefakturering fra Dokumentsenter, basert på prosjektnummer.CC Tellesentral


ØB Tellesentral
ØB Tellesentral


Escali integrasjon


Escali integrasjon mot Visma Global og Visma Business
Genererer en eksportfil til Escali Finans / AksjemeglingssystemWebservice Soap/XML for Visma Global


Webserviceintegrasjon mot Visma Global for kunder


CC Glassmester for Visma Global


Glassmesterløsning for Visma Global
Glassmesterløsningen dekker alle behov for Glassmestere. Spesielt beregningen av kvadratmeter utfra høyde og bredde er en utfordring for de fleste systemene. Glassmesterløsningen er full integrert med håndholdte terminaler som støtter denne funksjonaliteten. Glassmesterløsningen dekker også alt rund Akonto, Fastpris, timefangst osv. Løsningen støtter også integrasjon med Visma sin kasseløsning ERP-POS. Ved interesse ta kontakt med Morten Lunde: ml@okonomibistand.noByggoffice integrasjon


Integrasjon for Visma Global, Visma Business og Visma.Net mot Byggoffice
Overføring av transaksjoner fra Visma Global, Visma Business og Visma.Net. I tillegg er det tilgjengelig en modul for visning av Visma Dokumentsenter dokumenter direkte fra Byggoffice. Spesielt for Visma Global og Visma Business: Overføringen blir startet manuelt av en bruker. Når overføringen fra VB eller VG er kjørt må man kjøre en import i Byggoffice. Alle transaksjoner som er ført på prosjekt vil da komme over og i Byggoffice finnes det et brukergrensesnitt for å fordele transaksjonene videre på prosjektaktivitetene. Det blir eksportert samtidig en weblink for oppslag av den inngående fakturaen som ligger i dokumentsenter. Når altså brukeren i Byggoffice trykker på en transaksjon i byggoffice som er basert på en inngående faktura kan man få opp bildet til den fakturaen rett i Byggoffice. Forutsetninger: Standard i Byggoffice er at det brukes en utvekslingsdatabase for overføring av transaksjonene. Det vil si at både Visma Business (databasen) og Byggoffice (klienten) må ha tilgang til denne databasen… det er som regel gitt når BO og VB er installert i samme nettverk. For dokumentoppslaget må vi ha muligheten å installere en Internet Information Server (IIS) på en server som har tilgang til dokumentsenterdatabasen og dokumentmappen hvor dokumentsenter lagrer fakturaene. Som regel bruker vi Visma Business applikasjonsserver for dette og der er ofte en IIS installert fra før. Må vi installere en IIS på nytt gjør vi det gjerne – det er som regel ingen problem – men det kan kreve en omstart av serveren. Skal Byggoffice brukes utenfor nettverket hvor VB er installert må det være mulig å nå IIS serveren fra utenfra nettverket om dokumentoppslaget skal virke også derfra.


SQL to fil eksport


Eksportrutine som er kompatibel med ØB Integrasjon som kan legge ut SQL spørringer til CSV fil
Integrasjonen krever ØB Integrasjon i bunn og går mulighet til å eksportere resultater av SQL-spørringer til fil tidsstyrtPrisliste innlesning for Visma Global Omnilab / LLG


Innlesning av prislister fra LLG / Omnilab til Visma Global
Innlesning av prislister med kalkulasjon av utpriser etter visse regler


Log-Handler


Log håndtering for ØB Integrasjon
Integrasjons-dll for ØB Integrasjon for å rydde i gamle logg automatisk og tidsstyrtEssentia VIS integrasjon mot KPIDatabase


Essentia / VIS integrasjon mot KPI-Database
Spesialutvikling for integrasjon mellom Essentia / VIS mot en rapporteringsdatabase. Integrasjon krever ØB Integrasjon i bunnen


CC Invoice Manager


ØB Invoice Manager
Kontakt Kai i ØB NordCCAutomatic


ØBAutomatic
Automatisk oppdatering av bunter.fakturering av ordre og konvertering av aktiviteter til ordre for Visma business