Kasse og Butikk Data


Integrasjon av Casio-kassesystemer
Overføring av kassejournalene fra Casio-kassene til Visma eAccounting og Visma.Net ERP. Overføringen støtter bruk av kostnadsbærere for prosjekt og avdeling. Integrasjonen sørger for, at de rette momskodene brukes og det er mulig å bruke individuelle kontoplaner.CC Integrasjon


ØB Integrasjon er en standardisert integrasjonsmotor. Integrasjonene er moduler som kan settes opp med tidsstyring og logging. Modulene kan integrere alt, uansett om fil, database eller web
I tillegg til styring av selve dataflyten mellom forskjellige løsninger, så tar ØB Integrasjon seg også av både feilhåndtering, logging og tidsstyring. ØB Integrasjon er en standardapplikasjon og blir stadig videreutviklet. Plugin-formatene og funksjonalitet i integrasjonsmotoren utvides hele tiden. Det er funksjonalitet for SMS- og Epostvarsling hvis en integrasjon skulle feile. Standardiseringen gjør løsningen kostnadseffektivt, det gir stor fleksibilitet ved endringer i grensesnittene for den programvaren som skal integreres, og ikke minst funksjonaliteten når det gjelder tilleggstjenester som feilhåndtering med blant annet varsling via mail osv. Fleksibel - Alle typer datakilder Integrasjonsmotoren takler en rekke type datakilder. Dette kan for eksempel være et ERP-system, fil, webservices eller andre former for data-input. Motoren håndterer input-formatene via standardiserte komponenter og leverer de videre til en modul som forvalter selve konverteringen av formatet. Modulen leverer dataene deretter videre til det ønskede Output-system (fil, webservices, Visma Business/Global eller andre).


Visma.Net integrasjon for Maritech


Maritech integrasjon mot Visma.Net basert på standardfiler fra Maritech.Timpex Visma.Net


Timpex Integrasjon mot Visma.Net


PortWin Filintegrasjon


PortWin mot Visma.Net Integrasjon
Integrasjonen integrerer Visma.Net og PortWin. Integrasjonen er basert på standardeksport i Visma Business format fra PortWin for Windows versjonen av Portwin. En integrasjon for Web-versjonen er i arbeid. Integrasjonen er også kompatibel med ØB Integrasjon for automatisk import.Facilit Integration


Integrasjon av Facilit mot Visma.Net basert på Visma Business Ordre-format


CC EDI integrasjon


Utveksling av elektroniske dokumenter mellom bedrifter
EDI Integrasjonen sørger for utveksling av elektroniske ordre / fakturadokumenter direkte mellom partene. EDI Integrasjon kommer til innsats der mottaker krever spesialformater, eller mottaker har spesielle krav i forhold til standardformatene. EDI Integrasjon støtter alle EDI formater - finnes ikke det ønskete formatet allerede, så implementerer vi det. EDI integrasjon kan parameterstyres og dermed har vi stor fleksibilitet når det gjelder konfigurasjon av formatene. ØB har lang erfaring med sammenkobling av parter som ønsker å utveksle EDI-meldinger. EDI Integrasjon skjer via ØB Portalen og dermed har vi full kontroll på versjoner, programkoder og oppsett. Brukerne vil også få oversikt / tilgang til transaksjonsstatus og transaksjonsdetaljer.Byggoffice integrasjon


Integrasjon for Visma Global, Visma Business og Visma.Net mot Byggoffice
Overføring av transaksjoner fra Visma Global, Visma Business og Visma.Net. I tillegg er det tilgjengelig en modul for visning av Visma Dokumentsenter dokumenter direkte fra Byggoffice. Spesielt for Visma Global og Visma Business: Overføringen blir startet manuelt av en bruker. Når overføringen fra VB eller VG er kjørt må man kjøre en import i Byggoffice. Alle transaksjoner som er ført på prosjekt vil da komme over og i Byggoffice finnes det et brukergrensesnitt for å fordele transaksjonene videre på prosjektaktivitetene. Det blir eksportert samtidig en weblink for oppslag av den inngående fakturaen som ligger i dokumentsenter. Når altså brukeren i Byggoffice trykker på en transaksjon i byggoffice som er basert på en inngående faktura kan man få opp bildet til den fakturaen rett i Byggoffice. Forutsetninger: Standard i Byggoffice er at det brukes en utvekslingsdatabase for overføring av transaksjonene. Det vil si at både Visma Business (databasen) og Byggoffice (klienten) må ha tilgang til denne databasen… det er som regel gitt når BO og VB er installert i samme nettverk. For dokumentoppslaget må vi ha muligheten å installere en Internet Information Server (IIS) på en server som har tilgang til dokumentsenterdatabasen og dokumentmappen hvor dokumentsenter lagrer fakturaene. Som regel bruker vi Visma Business applikasjonsserver for dette og der er ofte en IIS installert fra før. Må vi installere en IIS på nytt gjør vi det gjerne – det er som regel ingen problem – men det kan kreve en omstart av serveren. Skal Byggoffice brukes utenfor nettverket hvor VB er installert må det være mulig å nå IIS serveren fra utenfra nettverket om dokumentoppslaget skal virke også derfra.


CC Kontroll Integrasjon


CC Support


Support direkte integrert med vårt support-team for våre Bistandskunder
ØB Support er tilgjengelig for alle kunder som har bistandsavtale hos Økonomibistand. ØB Support gjør det veldig enkelt å melde inn nye saker, finne frem til FAQ og ha oversikt over alle saker. ØB Support gjør det også enklere å starte vår fjernstyringsverktøy "Teamviewer".


DSV Visma.Net integrasjon


DSV Visma.NetCSV Import Visma.Net


CSV Import til Visma.Net
CSV Import med forskjellige definerte formater


CC Factoring


Factoring Løsning fra ØB som integrerer de fleste Factoringselskaper mot alle Visma.ERP systemer
ØB har lang erfaring med integrasjon av Factoringselskaper mot Visma ERP systemer. For Visma Global og Visma Business finnes det en egen løsning som blir installert hos kunden som håndterer integrasjonen. Mot Visma.Net brukes det Økonomibistand sin Portalløsning for å håndtere integrasjonen. Integrasjonen er sømløst og integrerer de fleste Factoringselskapene (se moduloversikt)VK AMCS VIsma.Net integrasjon


Integrerer vaktmesterkompani-systemet, Visma.Net og AMCS


PC Kasse integrasjon for Visma.Net


Filbasert integrasjon av PC-Kasse mot Visma.Net basert på Visma Business formatBringUt


Integrasjon mellom Visma.Net og Bring Ut
Integrerer Bring Ut og Visma.Net basert på Visma Business filer


CC BI Adapter


ØB BI Adapter for Visma Business og Global
Kobling for Power-BI og andre BI Løsninger mot Visma Business og Visma GlobalView Import VismaNet


View Import Visma.Net
View Import basert på VB filer til Visma.Net


Checkfront Integration


Checkfront IntegrasjonVismaNet Webhook integrasjon


Visma.Net Webhook


Visma.Net generisk


VIsma.Net generisk integrasjonEHF Connector ØB Portal


Integrasjon av Autoinvoice faktura via ftp1.okonomibistand.net


Askås Integration


Askås webshop integrationCC BI Adapter Cloud

VIsma.Net Printout


Lager utskrifter fra Visma.Net via PDFGenerator APIScaleItIntegration


ScaleIt Integrasjon for Visma
En detaljert beskrivelse av integrasjonen finnes på våre hjemmesider på: https://www.okonomibistand.no/scaleit-integrasjon-med-visma-net-erp/


Wallmob Integrasjon


WallmobWooCommerce Integrasjon

VismaNet ClientSync


Visma.Net klientsynkronisering
Synkronisering av fellesdata mellom flere VIsma.Net firma. Synkronisering kan skje både tidsstyrt eller via Webhook integrasjonBISyncronizer

EDI V2


EDI Visma.NetAutogiro-integrasjon

Speedycraft integrasjon


Invoicefee calculator


Legger gebyr på faktura


Hantverksdata


Hantverksdata
Integration visma.net and Entré (Hantverksdata)