ØB Regnskapsarkiv


Regnskapsarkiv for Visma Dokumentsenter - oppslag og søkemulighet på all regnskapsrelatert informasjon uten direkte tilgang til regnskapssystemet eller Visma Dokumentsenter.
Løsningen er ypperlig for å gi tilgang til regnskapsinformasjon for revisor, styret eller klienter av regnskapsbyråer. I tillegg til alle dokumenter fra Visma Dokumentsenter, så er det også mulig å legge inn andre arkiveringspliktige dokumenter som for eksempel kontrakter og budsjetter. Regnskapsarkivet kopierer ut all ønsket informasjon fra Visma Dokumentsenter og lagrer dette sammen med nødvendig programvare på en CD, ekstern harddisk eller USB minnepinne. Oppslag og søkeprogrammet startes direkte uten noen form for installasjon. Det gjør det dermed veldig enkelt å distribuere arkivet til for eksempel revisor eller klienter. Elektronisk regnskapsarkiv – lagrer alt av oppbevaringspliktig regnskapsmateriale elektronisk og er lett tilgjengelig for senere bruk. Programmet startes rett fra lagringsmediet uten behov for installasjon. Det er et lagt vekt på et enkelt brukergrensesnitt som gjør behovet for opplæring minimal. Ny versjon av regnskapsarkivet er rett rundt hjørne og venter på pilot. En av de store nyheter er brukerstyring og rettighetsstyring via Visma Business. Utkopierte arkiver får også et generert eller valgfritt passord. Utkopieringsrutinen er forbedret. Det er flere som har tatt i bruk Dropbox funksjonaliteten for sending av arkivet og det har kommet flere epost-parametre for utsending av dropbox linkene.<a href="https://www.okonomibistand.no/produkter/dokumenthandtering/ob-regnskapsarkiv/oversikt">Les mere om regnskapsarkivet</a> <iframe width="300" height="200" src="https://www.youtube.com/embed/U2S-X9OnPaE?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>ØB Integrasjon


ØB Integrasjon er en standardisert integrasjonsmotor. Integrasjonene er moduler som kan settes opp med tidsstyring og logging. Modulene kan integrere alt, uansett om fil, database eller web
I tillegg til styring av selve dataflyten mellom forskjellige løsninger, så tar ØB Integrasjon seg også av både feilhåndtering, logging og tidsstyring. ØB Integrasjon er en standardapplikasjon og blir stadig videreutviklet. Plugin-formatene og funksjonalitet i integrasjonsmotoren utvides hele tiden. Det er funksjonalitet for SMS- og Epostvarsling hvis en integrasjon skulle feile. Standardiseringen gjør løsningen kostnadseffektivt, det gir stor fleksibilitet ved endringer i grensesnittene for den programvaren som skal integreres, og ikke minst funksjonaliteten når det gjelder tilleggstjenester som feilhåndtering med blant annet varsling via mail osv. <p></p> <p><strong>Fleksibel - Alle typer datakilder</strong></p> Integrasjonsmotoren takler en rekke type datakilder. Dette kan for eksempel være et ERP-system, fil, webservices eller andre former for data-input. Motoren håndterer input-formatene via standardiserte komponenter og leverer de videre til en modul som forvalter selve konverteringen av formatet. Modulen leverer dataene deretter videre til det ønskede Output-system (fil, webservices, Visma Business/Global eller andre).


Entreprenør


Entreprenør fror Visma Global og Visma Business
Bransjesløsningen er enkel å bruke og gir alle virksom-heter den nødvendige kontrollen fra start til slutt. Det meste blir tatt hånd om av vår komplette bransjeløsning enten du er en liten eller en stor bedrift. Nå med enda flere funksjoner. Visma Global er en moderne løsning som har vært på markedet i over 11 år. Over 340.000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester. Økonomisystemet passer for små og mellomstore bedrifter. Visma Global har som målsetning å være et komplett standard ERP- system som skal være raskt og enkelt og implementere. Samtidig skal systemet være rik på funksjonalitet slik at kundene kan vokse med løsningen og utvide med spesialtilpasninger. Visma Global har avanserte funskjoner, fra gjennomgripende rapportering og dybdenavigering i tallmateriellet, til arbeidsroller for bedre arbeidsflyt og elektronisk dokumenthåndtering for arkiveringspliktige dokumenter som for eksempel kontrakter, budsjetter og regnskap. Det er nå mulighet for å sende SMS til kunde fra ordre-bildet i Global Entreprenør. Det er service rutiner for mottak av varer til reparasjon. Også med individ registre-ring og historikk. I den nye versjonen av Global Entreprenør er det nå kvadratmeter- og omkretsberegning under ordreregistrering for bruk i beregning av pris. Du kan også overføre kostnader til ordre for viderefakturering fra Dokumentsenter, basert på prosjektnummer.ØB EDI integrasjon


Utveksling av elektroniske dokumenter mellom bedrifter
EDI Integrasjonen sørger for utveksling av elektroniske ordre / fakturadokumenter direkte mellom partene. EDI Integrasjon kommer til innsats der mottaker krever spesialformater, eller mottaker har spesielle krav i forhold til standardformatene. EDI Integrasjon støtter alle EDI formater - finnes ikke det ønskete formatet allerede, så implementerer vi det. EDI integrasjon kan parameterstyres og dermed har vi stor fleksibilitet når det gjelder konfigurasjon av formatene. ØB har lang erfaring med sammenkobling av parter som ønsker å utveksle EDI-meldinger. EDI Integrasjon skjer via ØB Portalen og dermed har vi full kontroll på versjoner, programkoder og oppsett. Brukerne vil også få oversikt / tilgang til transaksjonsstatus og transaksjonsdetaljer.


Webservice Soap/XML for Visma Global


Webserviceintegrasjon mot Visma Global for kunderØB Glassmester for Visma Global


Glassmesterløsning for Visma Global
Glassmesterløsningen dekker alle behov for Glassmestere. Spesielt beregningen av kvadratmeter utfra høyde og bredde er en utfordring for de fleste systemene. Glassmesterløsningen er full integrert med håndholdte terminaler som støtter denne funksjonaliteten. Glassmesterløsningen dekker også alt rund Akonto, Fastpris, timefangst osv. Løsningen støtter også integrasjon med Visma sin kasseløsning ERP-POS. Ved interesse ta kontakt med Morten Lunde: ml@okonomibistand.no


Canon dokumentarkiv integrasjon


Integrasjon for Visma Global mot Canon dokumentarkivsystem
Canon integrasjonSQL to fil eksport


Eksportrutine som er kompatibel med ØB Integrasjon som kan legge ut SQL spørringer til CSV fil
Integrasjonen krever ØB Integrasjon i bunn og går mulighet til å eksportere resultater av SQL-spørringer til fil tidsstyrt


Prisliste innlesning for Visma Global Omnilab / LLG


Innlesning av prislister fra LLG / Omnilab til Visma Global
Innlesning av prislister med kalkulasjon av utpriser etter visse reglerLog-Handler


Log håndtering for ØB Integrasjon
Integrasjons-dll for ØB Integrasjon for å rydde i gamle logg automatisk og tidsstyrt


ØB Support


Support direkte integrert med vårt support-team for våre Bistandskunder
ØB Support er tilgjengelig for alle kunder som har bistandsavtale hos Økonomibistand. ØB Support gjør det veldig enkelt å melde inn nye saker, finne frem til FAQ og ha oversikt over alle saker. ØB Support gjør det også enklere å starte vår fjernstyringsverktøy "Teamviewer".Casio integrasjon for VG og VB


Integrerer Casio kasser som er levert av Kasse og Butikkdata.