Øb Portal


Kasse og Butikk Data


Integrasjon av Casio-kassesystemer
Overføring av kassejournalene fra Casio-kassene til Visma eAccounting og Visma.Net ERP. Overføringen støtter bruk av kostnadsbærere for prosjekt og avdeling. Integrasjonen sørger for, at de rette momskodene brukes og det er mulig å bruke individuelle kontoplaner.


Visma.Net integrasjon for Maritech


Maritech integrasjon mot Visma.Net basert på standardfiler fra Maritech.Timpex Visma.Net


Timpex Integrasjon mot Visma.Net


Frydenbo


Frydenbø Integrasjon
Frydenbø integrasjon mot Visma Business og BrpPortWin Filintegrasjon


PortWin mot Visma.Net Integrasjon
Integrasjonen integrerer Visma.Net og PortWin. Integrasjonen er basert på standardeksport i Visma Business format fra PortWin for Windows versjonen av Portwin. En integrasjon for Web-versjonen er i arbeid. Integrasjonen er også kompatibel med ØB Integrasjon for automatisk import.


Facilit Integrasjon Visma.Net


Integrasjon av Facilit mot Visma.Net basert på Visma Business Ordre-formatØB EDI integrasjon


Utveksling av elektroniske dokumenter mellom bedrifter
EDI Integrasjonen sørger for utveksling av elektroniske ordre / fakturadokumenter direkte mellom partene. EDI Integrasjon kommer til innsats der mottaker krever spesialformater, eller mottaker har spesielle krav i forhold til standardformatene. EDI Integrasjon støtter alle EDI formater - finnes ikke det ønskete formatet allerede, så implementerer vi det. EDI integrasjon kan parameterstyres og dermed har vi stor fleksibilitet når det gjelder konfigurasjon av formatene. ØB har lang erfaring med sammenkobling av parter som ønsker å utveksle EDI-meldinger. EDI Integrasjon skjer via ØB Portalen og dermed har vi full kontroll på versjoner, programkoder og oppsett. Brukerne vil også få oversikt / tilgang til transaksjonsstatus og transaksjonsdetaljer.


Byggoffice integrasjon


Integrasjon for Visma Global og VIsma Business mot Byggoffice
Overføring av transaksjoner fra Visma Global og Visma Business. I tillegg er det tilgjengelig en modul for visning av Visma Dokumentsenter dokumenter direkte fra ByggofficeØB Kontroll Integrasjon

DSV Visma.Net integrasjon


DSV Visma.NetCSV Import Visma.Net


CSV Import til Visma.Net
CSV Import med forskjellige definerte formater


ØB Factoring


Factoring Løsning fra ØB som integrerer de fleste Factoringselskaper mot alle Visma.ERP systemer
ØB har lang erfaring med integrasjon av Factoringselskaper mot Visma ERP systemer. For Visma Global og Visma Business finnes det en egen løsning som blir installert hos kunden som håndterer integrasjonen. Mot Visma.Net brukes det Økonomibistand sin Portalløsning for å håndtere integrasjonen. Integrasjonen er sømløst og integrerer de fleste Factoringselskapene (se moduloversikt)