ØB Dokumentlagring


ØB Dokumentlagring er et verktøy for å enkel kunne importere dokumenter i Visma Business.
ØB Dokumentlagring kan enkel bli integrert i Visma Business skjermbildene og håndterer import av alle typer dokumenter til Visma Business. Dokumentlagring støtter Drag and drop funksjonalitet og er egnet til å importere dokumenter til alle registere i Visma Business.Kasse og Butikk Data


Integrasjon av Casio-kassesystemer
Overføring av kassejournalene fra Casio-kassene til Visma eAccounting og Visma.Net ERP. Overføringen støtter bruk av kostnadsbærere for prosjekt og avdeling. Integrasjonen sørger for, at de rette momskodene brukes og det er mulig å bruke individuelle kontoplaner.


ØB Regnskapsarkiv


Regnskapsarkiv for Visma Dokumentsenter - oppslag og søkemulighet på all regnskapsrelatert informasjon uten direkte tilgang til regnskapssystemet eller Visma Dokumentsenter.
Løsningen er ypperlig for å gi tilgang til regnskapsinformasjon for revisor, styret eller klienter av regnskapsbyråer. I tillegg til alle dokumenter fra Visma Dokumentsenter, så er det også mulig å legge inn andre arkiveringspliktige dokumenter som for eksempel kontrakter og budsjetter. Regnskapsarkivet kopierer ut all ønsket informasjon fra Visma Dokumentsenter og lagrer dette sammen med nødvendig programvare på en CD, ekstern harddisk eller USB minnepinne. Oppslag og søkeprogrammet startes direkte uten noen form for installasjon. Det gjør det dermed veldig enkelt å distribuere arkivet til for eksempel revisor eller klienter. Elektronisk regnskapsarkiv – lagrer alt av oppbevaringspliktig regnskapsmateriale elektronisk og er lett tilgjengelig for senere bruk. Programmet startes rett fra lagringsmediet uten behov for installasjon. Det er et lagt vekt på et enkelt brukergrensesnitt som gjør behovet for opplæring minimal. Ny versjon av regnskapsarkivet er rett rundt hjørne og venter på pilot. En av de store nyheter er brukerstyring og rettighetsstyring via Visma Business. Utkopierte arkiver får også et generert eller valgfritt passord. Utkopieringsrutinen er forbedret. Det er flere som har tatt i bruk Dropbox funksjonaliteten for sending av arkivet og det har kommet flere epost-parametre for utsending av dropbox linkene.<a href="https://www.okonomibistand.no/produkter/dokumenthandtering/ob-regnskapsarkiv/oversikt">Les mere om regnskapsarkivet</a> <iframe width="300" height="200" src="https://www.youtube.com/embed/U2S-X9OnPaE?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>ØB Integrasjon


ØB Integrasjon er en standardisert integrasjonsmotor. Integrasjonene er moduler som kan settes opp med tidsstyring og logging. Modulene kan integrere alt, uansett om fil, database eller web
I tillegg til styring av selve dataflyten mellom forskjellige løsninger, så tar ØB Integrasjon seg også av både feilhåndtering, logging og tidsstyring. ØB Integrasjon er en standardapplikasjon og blir stadig videreutviklet. Plugin-formatene og funksjonalitet i integrasjonsmotoren utvides hele tiden. Det er funksjonalitet for SMS- og Epostvarsling hvis en integrasjon skulle feile. Standardiseringen gjør løsningen kostnadseffektivt, det gir stor fleksibilitet ved endringer i grensesnittene for den programvaren som skal integreres, og ikke minst funksjonaliteten når det gjelder tilleggstjenester som feilhåndtering med blant annet varsling via mail osv. <p></p> <p><strong>Fleksibel - Alle typer datakilder</strong></p> Integrasjonsmotoren takler en rekke type datakilder. Dette kan for eksempel være et ERP-system, fil, webservices eller andre former for data-input. Motoren håndterer input-formatene via standardiserte komponenter og leverer de videre til en modul som forvalter selve konverteringen av formatet. Modulen leverer dataene deretter videre til det ønskede Output-system (fil, webservices, Visma Business/Global eller andre).


Visma.Net integrasjon for Maritech


Maritech integrasjon mot Visma.Net basert på standardfiler fra Maritech.Timpex Visma.Net


Timpex Integrasjon mot Visma.Net


ØB Kodekontroll


ØB Kodekontroll
Krever ØB IntegrasjonEntreprenør


Entreprenør fror Visma Global og Visma Business
Bransjesløsningen er enkel å bruke og gir alle virksom-heter den nødvendige kontrollen fra start til slutt. Det meste blir tatt hånd om av vår komplette bransjeløsning enten du er en liten eller en stor bedrift. Nå med enda flere funksjoner. Visma Global er en moderne løsning som har vært på markedet i over 11 år. Over 340.000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester. Økonomisystemet passer for små og mellomstore bedrifter. Visma Global har som målsetning å være et komplett standard ERP- system som skal være raskt og enkelt og implementere. Samtidig skal systemet være rik på funksjonalitet slik at kundene kan vokse med løsningen og utvide med spesialtilpasninger. Visma Global har avanserte funskjoner, fra gjennomgripende rapportering og dybdenavigering i tallmateriellet, til arbeidsroller for bedre arbeidsflyt og elektronisk dokumenthåndtering for arkiveringspliktige dokumenter som for eksempel kontrakter, budsjetter og regnskap. Det er nå mulighet for å sende SMS til kunde fra ordre-bildet i Global Entreprenør. Det er service rutiner for mottak av varer til reparasjon. Også med individ registre-ring og historikk. I den nye versjonen av Global Entreprenør er det nå kvadratmeter- og omkretsberegning under ordreregistrering for bruk i beregning av pris. Du kan også overføre kostnader til ordre for viderefakturering fra Dokumentsenter, basert på prosjektnummer.


ØB Tellesentral


ØB Tellesentral
ØB TellesentralPortWin Filintegrasjon


PortWin mot Visma.Net Integrasjon
Integrasjonen integrerer Visma.Net og PortWin. Integrasjonen er basert på standardeksport i Visma Business format fra PortWin for Windows versjonen av Portwin. En integrasjon for Web-versjonen er i arbeid. Integrasjonen er også kompatibel med ØB Integrasjon for automatisk import.


Facilit Integration


Integrasjon av Facilit mot Visma.Net basert på Visma Business Ordre-formatØB EDI integrasjon


Utveksling av elektroniske dokumenter mellom bedrifter
EDI Integrasjonen sørger for utveksling av elektroniske ordre / fakturadokumenter direkte mellom partene. EDI Integrasjon kommer til innsats der mottaker krever spesialformater, eller mottaker har spesielle krav i forhold til standardformatene. EDI Integrasjon støtter alle EDI formater - finnes ikke det ønskete formatet allerede, så implementerer vi det. EDI integrasjon kan parameterstyres og dermed har vi stor fleksibilitet når det gjelder konfigurasjon av formatene. ØB har lang erfaring med sammenkobling av parter som ønsker å utveksle EDI-meldinger. EDI Integrasjon skjer via ØB Portalen og dermed har vi full kontroll på versjoner, programkoder og oppsett. Brukerne vil også få oversikt / tilgang til transaksjonsstatus og transaksjonsdetaljer.


Webservice Soap/XML for Visma Global


Webserviceintegrasjon mot Visma Global for kunderØB Glassmester for Visma Global


Glassmesterløsning for Visma Global
Glassmesterløsningen dekker alle behov for Glassmestere. Spesielt beregningen av kvadratmeter utfra høyde og bredde er en utfordring for de fleste systemene. Glassmesterløsningen er full integrert med håndholdte terminaler som støtter denne funksjonaliteten. Glassmesterløsningen dekker også alt rund Akonto, Fastpris, timefangst osv. Løsningen støtter også integrasjon med Visma sin kasseløsning ERP-POS. Ved interesse ta kontakt med Morten Lunde: ml@okonomibistand.no


Byggoffice integrasjon


Integrasjon for Visma Global, Visma Business og Visma.Net mot Byggoffice
Overføring av transaksjoner fra Visma Global, Visma Business og Visma.Net. I tillegg er det tilgjengelig en modul for visning av Visma Dokumentsenter dokumenter direkte fra Byggoffice. Spesielt for Visma Global og Visma Business: Overføringen blir startet manuelt av en bruker. Når overføringen fra VB eller VG er kjørt må man kjøre en import i Byggoffice. Alle transaksjoner som er ført på prosjekt vil da komme over og i Byggoffice finnes det et brukergrensesnitt for å fordele transaksjonene videre på prosjektaktivitetene. Det blir eksportert samtidig en weblink for oppslag av den inngående fakturaen som ligger i dokumentsenter. Når altså brukeren i Byggoffice trykker på en transaksjon i byggoffice som er basert på en inngående faktura kan man få opp bildet til den fakturaen rett i Byggoffice. Forutsetninger: Standard i Byggoffice er at det brukes en utvekslingsdatabase for overføring av transaksjonene. Det vil si at både Visma Business (databasen) og Byggoffice (klienten) må ha tilgang til denne databasen… det er som regel gitt når BO og VB er installert i samme nettverk. For dokumentoppslaget må vi ha muligheten å installere en Internet Information Server (IIS) på en server som har tilgang til dokumentsenterdatabasen og dokumentmappen hvor dokumentsenter lagrer fakturaene. Som regel bruker vi Visma Business applikasjonsserver for dette og der er ofte en IIS installert fra før. Må vi installere en IIS på nytt gjør vi det gjerne – det er som regel ingen problem – men det kan kreve en omstart av serveren. Skal Byggoffice brukes utenfor nettverket hvor VB er installert må det være mulig å nå IIS serveren fra utenfra nettverket om dokumentoppslaget skal virke også derfra.Canon dokumentarkiv integrasjon


Integrasjon for Visma Global mot Canon dokumentarkivsystem
Canon integrasjon


SQL to fil eksport


Eksportrutine som er kompatibel med ØB Integrasjon som kan legge ut SQL spørringer til CSV fil
Integrasjonen krever ØB Integrasjon i bunn og går mulighet til å eksportere resultater av SQL-spørringer til fil tidsstyrtPrisliste innlesning for Visma Global Omnilab / LLG


Innlesning av prislister fra LLG / Omnilab til Visma Global
Innlesning av prislister med kalkulasjon av utpriser etter visse regler


Essentia VIS integrasjon mot KPIDatabase


Essentia / VIS integrasjon mot KPI-Database
Spesialutvikling for integrasjon mellom Essentia / VIS mot en rapporteringsdatabase. Integrasjon krever ØB Integrasjon i bunnenØB Invoice Manager


ØB Invoice Manager
Kontakt Kai i ØB Nord


ØB Support


Support direkte integrert med vårt support-team for våre Bistandskunder
ØB Support er tilgjengelig for alle kunder som har bistandsavtale hos Økonomibistand. ØB Support gjør det veldig enkelt å melde inn nye saker, finne frem til FAQ og ha oversikt over alle saker. ØB Support gjør det også enklere å starte vår fjernstyringsverktøy "Teamviewer".DSV Visma.Net integrasjon


DSV Visma.Net


CSV Import Visma.Net


CSV Import til Visma.Net
CSV Import med forskjellige definerte formaterØBAutomatic


ØBAutomatic
Automatisk oppdatering av bunter.fakturering av ordre og konvertering av aktiviteter til ordre for Visma business


ØB Factoring


Factoring Løsning fra ØB som integrerer de fleste Factoringselskaper mot alle Visma.ERP systemer
ØB har lang erfaring med integrasjon av Factoringselskaper mot Visma ERP systemer. For Visma Global og Visma Business finnes det en egen løsning som blir installert hos kunden som håndterer integrasjonen. Mot Visma.Net brukes det Økonomibistand sin Portalløsning for å håndtere integrasjonen. Integrasjonen er sømløst og integrerer de fleste Factoringselskapene (se moduloversikt)Conecto Integrasjon


Integrasjon for Conecto Inkassosystem
Integrasjonen kobler direkte sammen Visma Business og Conecto sine Inkassotjenester. Integrasjonen er basert på webservicene til Conecto


Casio integrasjon for VG og VB


Integrerer Casio kasser som er levert av Kasse og Butikkdata.VK AMCS VIsma.Net integrasjon


Integrerer vaktmesterkompani-systemet, Visma.Net og AMCS


PC Kasse integrasjon for Visma.Net


Filbasert integrasjon av PC-Kasse mot Visma.Net basert på Visma Business formatBringUt


Integrasjon mellom Visma.Net og Bring Ut
Integrerer Bring Ut og Visma.Net basert på Visma Business filer


ØB BI Adapter


ØB BI Adapter for Visma Business og Global
Kobling for Power-BI og andre BI Løsninger mot Visma Business og Visma GlobalView Import VismaNet


View Import Visma.Net
View Import basert på VB filer til Visma.Net


Checkfront Integration


Checkfront IntegrasjonVismaNet Webhook integrasjon


Visma.Net Webhook


Kredinor Integrasjon


Kredinor integrasjonsmotorØB Fakturapost


Fakturaimport til Visma dokumentsenter


Visma.Net generisk


VIsma.Net generisk integrasjonBFF Filinnlesning


BFF Filinnlesning


EHF Connector ØB Portal


Integrasjon av Autoinvoice faktura via ftp1.okonomibistand.netVisma Orderimport


Visma Orderimport
EA - Visma Orderimport til VB


Visma.Net Konverter


Visma.Net konvertering for VIsma Business og VIsma GlobalSOAP Webservice for Global


Soap Webservices for Global


Askås Integration


Askås webshop integrationNet Integrator


ØB Net Integrator
Videreutvikling av ØB Integrasjon som er integrert med ØB Portalen


ØB BI Adapter Cloud


VIsma.Net Printout


Lager utskrifter fra Visma.Net via PDFGenerator API


ScaleItIntegration


ScaleIt Integrasjon for Visma
En detaljert beskrivelse av integrasjonen finnes på våre hjemmesider på: https://www.okonomibistand.no/scaleit-integrasjon-med-visma-net-erp/Visma Payroll Integration


Visma Payroll integration


Clock Integrasjon


Clock PMS Integrasjon for ERP
Clock IntegrasjonWallmob Integrasjon


Wallmob


WooCommerce Integrasjon


VismaNet ClientSync


Visma.Net klientsynkronisering
Synkronisering av fellesdata mellom flere VIsma.Net firma. Synkronisering kan skje både tidsstyrt eller via Webhook integrasjon


ØBImportBatchesFromExcelToVG


Import fra Excel til Visma Global
Program laget for Vestfold Rent A Car som importerer bunter fra Excel til Visma GlobalVB ProjectManagement Integration

ØBFilimportEimporterer tekstfiler og xmlfiler til databaseBISyncronizer

ØBImportBatchesToVBHoist


ØB StartExecutable

EDI V2


EDI Visma.NetM Solution Integration


M-Solution Integration


VBInterfaceSync


Visma Business Interface SyncContracting Works Integration


Contracting Works Integration


VIC


VIC-integrasjonSvea IScala integrasjon

Energiløsning


EnergiløsningenAutogiro-integrasjon

Mujahid Test Program


Mujahid Test Program
Mujahid Test ProgramSQLToFile


SQLToFile
Eksporterer data fra SQL database til fil


ØBEmailSMS


ØBEmailSMSByggoffice Visma Business Cloud

Speedycraft integrasjon


Autogiro for VBI

Invoicefee calculator


Legger gebyr på fakturaHantverksdata


Hantverksdata
Integration visma.net and Entré (Hantverksdata)


Integrasjon PowerCatch


Reginn


Reginn
Sync av maskinregister for Rosendal maskin


Doosan


Doosan
Synk av maskinregister for Rosendal MaskinMicrosoft Excel


Microsoft Excel
Microsoft Excel


CatalystOne Integrasjon


CatalystOne Integrasjon
Integrerer CatalystOne for overføring av ansattinformasjonJCB


JCB
Synk av maskinregister for Rosendal Maskin


Restolution


FTP-Access


FTP-Access
BBm Karlstad Det er avtalt 100,- kr/mnd EA som viderefakturerer 200,- kr til kunde


Aivo Import


Aivo ImportCC Smooth Suite

Munu Integration


Munu Pos-ImportPeppolBISImporter Nxt

VismaNet Sales Order Api Test


CC Arbeidsordre

SupplierMailService


SupplierMailServiceBank IntegrationsDNB Finsight blant annet


Portwin Ny


Ny versjon av Portwin IntegrasjonWebTourTestController

TEQ Integrasjon


InfoEasy Integrasjon


Infoeasy Integrasjon


Calendar Integrasjon


SpeedyCraft BNXT Integrasjon

Webtour integrasjon


Webtour integrasjon mot VBNxtVegvesen AutoSys Integrasjon

CVR Integrasjon


CVR Integrasjon
Det Centrale VirksomhedsregisterVisma.Net Webhook to file


Webhook to file


Konto og Addressregisteret (KAR)


Konto og Addressregisteret (KAR)ImportFromDatabaseToVismaNet


ImportFromDatabaseToVismaNet
Importerer data fra database til VismaNet


ISY Jobtech


Integrasjon mellom Nxt og Isy Jobtech
Integrasjon mellom Nxt og Isy Jobtech